FINSK LAPPHUND OCH FINSK SPETS

Att som ny uppfödare vinna väg i den Finska lapphundsvärlden är inte alltid så enkelt. Jag anser heller inte att det skall var enkelt utan att framgången skall förtjänas genom bra avel.

Min framtidsplan för Skoglundens kennel är storslagen! Jag vill få fram prcd-fria, exteriört perfekta och eventuellt jaktdugliga hundar. Jaktlusten hos de finska lapphundarna finns där för att utvecklas och jag söker ett bra avelsmaterial för att vinna jaktduglighet. Fjällfarmens Uule Brum har stort intresse för framförallt fågel, men utan träning har ingen framgång inom jakten uppnåtts. När det gäller spårning är han dock en stjärna på räv, rådjur och älg, vilket ändå tyder på en god vilja att förfölja vilt. Förhoppningen om att finna en lämplig kenneltik för fortsatt avel på hans gener lever vidare.