FINSK LAPPHUND OCH FINSK SPETS

VALPAR FÖDDA DEN 31 JANUARI 2016

C-kullen 2 dagar

EN LYCKAD PARNING MELLAN

SKOGLUNDENS BRUMMA   

Brumma 201509

FITHOLAS QUULA
Fihtolas Quula


KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION